AMVJ sportclubs

 Sporten in de geest van Eijkman (artikel Parool, zaterdag 7 november 2009)
Dowlnload PDF, artikel
Parool, 7-11-2009

AMVJ websites


Coos van Meurs


Bea van Rooy


Frank Padding

AMVJ Sport

Vanaf de oprichting in 1918 waren alle sportactiviteiten en sportverenigingen van AMVJ een direct onderdeel van AMVJ Amsterdam. Na een ingrijpende reorganisatie werd AMVJ Sport in 1981 als vereniging opgericht. Deze reorganisatie had tot doel de structuur van 'de AMVJ' transparanter te maken en de verantwoordelijkheid voor de verschillende activiteiten van AMVJ primair te leggen op die plaatsen waar ze thuishoren. Naast de vereniging AMVJ Sport werden daartoe tegelijkertijd de stichting AMVJ Sportcentrum, de stichting AMVJ Fonds, en de stichting AMVJ Beheer opgericht.

Doelstelling en missie

AMVJ Sport stelt zich ten doel de belangen van de sportclubs die met instemming van de vereniging onder de naam ‘AMVJ’ opereren, te bevorderen. AMVJ Sport tracht dit doel te bereiken door onder meer:

Ledenverenigingen

AMVJ Sport kent op dit moment acht sportverenigingen als leden:

Binnen het gemeenschappelijk verband van AMVJ Sport functioneren de sportverenigingen verder overigens zelfstandig. Deze sportverenigingen hebben anno 2016 tezamen ruim meer dan 3000 leden.

Bestuur

Het belangrijkste bestuurlijke orgaan van AMVJ Sport is natuurlijk de Algemene Ledenvergadering. Elke sportvereniging van AMVJ heeft in deze vergadering een afgevaardigde, die deel uitmaakt van het Dagelijks Bestuur van de eigen sportvereniging. Het Dagelijks Bestuur van AMVJ Sport bestaat uit drie leden:
Coos van Meurs (voorzitter), Bea van Rooy (penningmeester) en Frank Padding (secretaris) vormen nu tezamen het Dagelijks Bestuur van AMVJ Sport en daarmee tevens het Dagelijks Bestuur van AMVJ Sportcentrum.

Accommodaties

Met uitzondering van AMVJ Basketbal (Sporthal Ookmeer), volleybalvereniging AMVJ Martinus, ontstaan door een fusie tussen AMVJ Volleybal en Martinus (verschillende zalen in Amstelveen) en AMVJ Schaatsen (Jaap Edenbaan) zijn de sportclubs van AMVJ gehuisvest op sportpark ‘t Loopveld langs de Kalfjeslaan, de grenslijn tussen Amsterdam en Amstelveen. Zij betrokken daar in 1976 een eigen clubhuis dat na een ingrijpende vernieuwbouw vanaf januari 2008 is omgetoverd tot een volledig eigentijdse accommodatie compleet met sportkantine en sportzaal: het AMVJ Sportcentrum.